شیت هموستاسیز Braidin

Braidin™ Hemostasis Introducer


ساختار شبکه‌ای فلزی بافته شده برای ایجاد دیواره نازک و لومن بزرگ طراحی شده است، در حالی که مقاومت عالی در خم شدن دارد را حفظ می‌کند و به شما کمک می‌کند اولین قدم را در عمل به اسانی بردارید.

ویژگی ها

ساختار مش فلزی برای مقاومت بهینه در برابر خم شدن

- شفت بافته شده برای ایجاد مقاومت عالی در پیچ خوردگی  ها را دارد

دیوار نازک تر و طراحی با قطر بیرونی کوچکتر

-طراحی دیوار نازک با قطر داخلی کوچک  ناراحتی و درد بیماران  را به حداقل می رساند.

ایجاد CTO قابل دسترسی از طریق شریان رادیال و دیستال رادیال

- هموستاز را تسهیل می کند و امکان حرکت آزادانه دست را فراهم می کند

- کاهش قابل توجه میزان عوارض در مقایسه با روش ترانس فمورال

ورود نرم و آسان

- تیپ مخروطی شکل  مقاومت بهتری در  برابر سوراخ شدن  دارد و بروز عوارض را کاهش می دهد

- پوشش هیدروفیلک دیستال برای افزایش نرمی

طیف کاملی از اندازه ها و مشخصات

- بیش از هشتاد و هشت سایز از 4F-24؛ طول شفت از 7 تا 25 سانتی متر متغیر است