میکروکتترElong

Elong™Microcatheter


تیپ مخروطی شکل 1.7F: طراحی مناسب و بهینه برایRetrograde CTO
تیپ مخروطی شکل 1.9 F: طراحی شده است برای CTO Antegrade و Retrograde
تیپ مخروطی شکل2,6 F: طراحی مناسب برای ضایعه های کلسیفایت
Dual Lumen 3.2F: پاسخ مناسب برای بهینه برای تکنیک های پیچیده و مختلف PCI

ویژگی ها

پشتیبانی بهینه

- ساختار مش و فولاد ضد زنگ باعث پشتیبانی  بهتر سیم راهنما و نفوذ بیشتر دیوایس را فراهم می کند.

- لایه داخلی PTFE برای به حداقل رساندن مقاومت در طول عمل و پیشروی سیم راهنما

تلاقی برتر

- پوشش هیدروفیلک در قسمت دیستال باعث می شود  در آناتومی پر پیچ و خم وارد شود .

-کمی مخروطی شدن تیپ باعث می شود به راحتی از ضایعه پیچیده عبورکند.

-  طول سنج  و لوله پلیمری باعث می شود انتقال انعطاف پذیری را ارائه دهد.

مارکرهای رادیوپک

- 2 یا 3 نوار نشانگر برای  وضح بیسشتر در اختیار قرار می هد.