کتتر آنژیوگرافی هیدروفیلک Angiopointer

Angiopointer™ Hydrophilic Angiographic Catheter


برای آنژیوگرافی عروق کرونر و محیطی با قابلیت گشتاوری عالی و حالت لغزندگی بالا و طراحی بافته شده برای لومن بزرگ باعث سرعت جریان بالا می شود.
کروهای متعدد برای روش‌های مختلف و ساختار آناتومیک طراحی شده است تا متناسب انجام عمل آنژیوگرافی شما باشد .

ویژگی ها

ساختار بافته مش فلزی

- کنترل گشتاور عالی و مقاومت در برابر پیچ خوردگی را ارائه می دهد.

- لومن بزرگی را برای سرعت جریان بالاتر فراهم می کند

پوشش هیدروفیلک

- عملکرد بادوام و روان برای پیشروی صاف و کاهش ترومای عروق

- پیشروی کتتر را صاف و تزریق ماده حاجب را ثابت نگه می دارد: قسمت دیستال و قسمت پروگزیمال بدون پوشش هستند.

تیپ نرم و ضد ضربه - تیپ گرد و نرم باعث کاهش تحریک دیواره عروق می شود

- تحت فلوروسکوپی دید واضحی را تضمین می کند.

افزایش نرمی شفت

- به حداکثر رساندن انعطاف پذیری و انطباق در رگ

- قابلیت فشار و فرمان پذیری خوبی را تضمین می کند.