گاید وایر هیدروفیلک Blackeel

Blackeel™ Hydrophilic Guidewire


تیپ نرم و بدون ضربه و پلیمر ترکیبی از تنگستن برای ایجاد خاصیت ارتجاعی، مقاومت در برابر پیچ خوردگی، کنترل گشتاور و دید بالا را ایجاد میکند . پوشش آبدوست بادوام گاید وایر ، لغزندگی را برای عبور از رگ های پرپیچ و خم تضمین می کند

ویژگی ها

کنترل گشتاور عالی

- مواد الاستیک و طراحی یکپارچه به پاسخ گشتاور 1:1 اجازه می دهد تا  گاید وایر را به سرعت به هدف مورد نظر برساند.

دید تقویت شده

- پلیمر ترکیبی تنگستن، دید بهتر در زیر اشعه ایکس را تضمین می کند و موقعیت دقیق را امکان پذیر می کند.

عملکرد بادوام و لغزنده

- پوشش هیدروفیلیک ثبت شده یک رویکرد بادوام و صاف را حتی در رگ های پر پیچ و خم ممکن می کند.

تیپ نرم و غیر تروماتیک

- طراحی مخروطی تیپ نرم و بدون ضربه را برای عبور از آناتومی پرپیچ و خم تضمین می کند.