بالون کتتر PTCA CONQUEROR

CONQUEROR™ PTCA Balloon Catheter


بالون کتتر دارای پروفایل کوچک می باشد.قابلیت فشار و توانای عبور بالا ، ساختار شفت پروگزیمال وانعطاف پذیر، که برای عبور از ضایعات چالش برانگیزترین و بهبود کارایی آنژیوپلاسی طراحی شده است.

ویژگی ها

 پروفایل بسیار کوچک برای قابلیت عبور و برگشت پذیری عالی

- تیپ بالون تا 0.016 اینچ عبور  بهتری را در اکثر ضایعات چالش برانگیز فراهم می کند.

-  حالت  صاف و نرم  بین تیپ نوک و سیم راهنما قابلیت عبور را افزایش می دهد .

- تکنیک ویژه تا شوندگی بالون باعث می شود تا شدن مجدد پروفایل بالون کاهش پیدا کند و  بازیابی ایمن را حتی پس از باد کردن های متعدد تضمین کند.

توانایی فشار  بالا 

ترکیبی انعطاف پذیری دیستال کتتر و سخت بودن  شفت پروگزیمال باعث می شود که از ضایعات پیچیده عبور کند.

قابلیت ردیابی پیشرفته

-  مواد به کار برده در ساختاری بالون انطباق بیشتری را برای ردیابی آناتومی شریان پیچیده فراهم می کند.

بالون 1.0 میلی متری

- بالون 1.0 میلی متری، دارای طراحی ویژه برای گرفتگی های شدید و سایر ضایعات پیچیده می باشد . میزان موفقیت PCI را تا حد زیادی بهبود می‌بخشد، فرآیند  آنژیوپلاستی را ساده‌تر می‌کند و در عین حال طول مدت PCI را کاهش می‌دهد.