گایدینگ کتتر March

March™ Guiding Catheter


ترکیبی از گشتاورپذیری عالی و پشتیبانی بالا به دلیل نوع ساختار بافت و مواد پلیمری است.تیپ نرم و طراحی لومن بزرگ که باعث ی شود فضای بیشتری را برای انجام مراحل آنژیوپلاستی در اختیار شما قرار دهد.

ویژگی ها

- پشتیبانی بسیار بالا

مواد پلیمری با طراحی مش  باعث شده  است مقاومت بسیار خوبی در خم شدن داشته باشد پشتیبانی و پاسخ بالا در گشتاوری داشته باشد.  

- تیپ  نرم و ضد ضربه

کاهش  لایه های تیپ باعث می شود به نرمی وارد عروق شود و ایمنی بیشتری ایجاد کند.

- طراحی لومن بزرگ

مسیر صاف و سازگار را برای ورود لوازم متعدد را فراهم می‌کند.

- طراحی چندبخش

بخش سخت گایدینگ گشتاوری خوبی را بدون پیچ خوردگی ایجاد می‌کند که باعث می‌شود و در سریع‌ترین حالت بدون پیچ خوردگی در موقعیت قرار گیرد.

سگمنت‌های Co-Axial  ورود آسان‌تر برای به شریان کرونری را فراهم می‌کنند.