کتتر تشخیصی دکاپولار (CS)

SinusFlex™ Steerable Decapolar Mapping Catheter


کاتتر دکاپولار با منحنی فضایی ثبت شده برای دسترسی آسان به استیوم سینوس کرونری (CSO) موثر و قابل اعتماد ارائه می دهد. این به طور قابل توجهی قرار دادن کاتترCS را ساده می کند، به خصوص در برخورد با تغییرات آناتومیکی.

ویژگی

-منحنی spatial ثبت شده دسترسی به CSO را آسان تر می کند

-انتقال صاف بین الکترودها و کاتتر سیگنال با کیفیت عالی را ارائه می دهد

-طراحی سفتی مختلف تعادل خوبی از ایمنی و پشتیبانی را فراهم می کند

-ساختار بافته شده از جنس استنلس استیل قابلیت فشار و گشتاور عالی را ارائه می دهد

-مناسب برای رویکرد ورید فمورال، کاهش قرار گرفتن در معرض تابش پزشک و جلوگیری از ایجاد عوارض ناشی از نزدیک شدن به SVC