اینفلیتور رسپندیال 

Respendial Inflation Device


اینفلاتور رسپندیال دستگاهی با فشار بالا و حجم زیاد است که برای منبسط کردن، نظارت بر فشار و تخلیه بالون کاتترهای آنژیوپلاستی استفاده می شود

اینفلیتور رسپندیال دستگاهی با فشار بالا و حجم زیاد است که برای منبسط کردن، نظارت بر فشار و تخلیه بالون کاتترهای آنژیوپلاستی استفاده می شود. این اینفلیتور یکبار مصرف، دارای حجم 30 میلی لیتر و آستانه فشار 26 اتمسفر بهمراه قفل اهرمی، فشار سنج، یک لوله اتصال فشار قوی و آداپتور چرخشی نر لوئر می‌باشد. همچنین یک سه راهی فشار قوی برای کمک به آماده سازی و استفاده از دستگاه تعبیه شده است. فشار سنج، فشارهای مختلف از 0 اتمسفر تا 26 اتمسفر را اندازه گیری می کند. دقت مانومتر در حدود 1.6 ± اتمسفر است. این محصولات با پلیمرهای مدیکال گرید تولید می شوند.